[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pgadmin4 en poort 80 reeds ingebruikGeert Stappers schreef op za 23-01-2021 om 16:55 [+0100]:
> On Sat, Jan 23, 2021 at 04:08:04PM +0100, Frank Voncken wrote:
> > Geert Stappers schreef op za 23-01-2021 om 15:54 [+0100]:
> > > Echter denk ik dat hem niets vertelt is over de "port already in
> > > use".
> > > 
> > > Het VM-traject is de moeite waard om in te gaan. Mogelijk om
> > > pgadmin4
>     Het VM-traject is de moeite waard om in te gaan. Mogelijkheid om
> pgadmin4
> > > eerder aan de praat te krijgen, zou voor mij zijn kijken wat er
> > > op de
> > > HTTP poort luistert:
> > > 
> > >   sudo ss -ltp | grep http
> > 
> > Output van de commando:
> > 
> > sudo ss -ltp | grep http
> > [sudo] wachtwoord voor familie: 
> > LISTEN 0      511          0.0.0.0:http            0.0.0.0:*   
> > users:(("nginx",pid=703,fd=6),("nginx",pid=702,fd=6),("nginx",pid=7
> > 01,f
> > d=6),("nginx",pid=700,fd=6),("nginx",pid=699,fd=6),("nginx",pid=698
> > ,fd=
> > 6),("nginx",pid=697,fd=6),("nginx",pid=696,fd=6),("nginx",pid=695,f
> > d=6)
> > )
> > LISTEN 0      511             [::]:http               [::]:*   
> > users:(("nginx",pid=703,fd=7),("nginx",pid=702,fd=7),("nginx",pid=7
> > 01,f
> > d=7),("nginx",pid=700,fd=7),("nginx",pid=699,fd=7),("nginx",pid=698
> > ,fd=
> > 7),("nginx",pid=697,fd=7),("nginx",pid=696,fd=7),("nginx",pid=695,f
> > d=7)
> > )
> > 
> > Hoe interpeteer je dat? 
> > 
> 
> Dat webserver nginx reeds poort 80 ingebruik heeft.
> Dat nu bekend is wat de oorzaak van de 
> > > > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in
> > > > use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
> is
> 
> Dat er nu gekozen moet worden welke service poort 80 krijgt.
> 
> 
>   systemctl --failed
>   # kijk wat er faalt
>   sudo systemctl stop nginx
>   sudo systemctl start "de gefaalde service"
>   systemctl --failed
>   # waarschijnlijk is nu geen gefaalde dienst
>   probeer  pgadmin4
> 
Super! pgadmin4 is normaal en zonder fout geïnstalleerd! Echter,
probeer ik de desktop app PG Admin4 op te starten, dan lukt het niet:
het programma sluit meteen zichzelf af. De app werd niet opgestart.
Waarschijnlijk toch dependencies problemen... Mmm, hoewel ik weer wat
geleerd heb van systemctl --failed (geweldige commando!), heb ik de
neiging om Bas gelijk te geven en het maar op te geven.

Op het andere forum Debian GIS kwam iemand met een losse pgadmin4 deb-
pakket dat geschikt zou zijn voor Bullseye. Daarnaast stelt Richard
Duivenvoorde een alternatief voor: DBeaver (https://dbeaver.io). Ik ga
beide mogelijkheden bekijken.

Frank


Reply to: