[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pakket uit een 'andere Debian' ophalen, pgadmin4On Fri, Jan 22, 2021 at 09:59:49PM +0100, Frank Voncken wrote:
> Beste mensen,
> 
> Voor een cursus moet ik PGAdmin4 installeren op mijn laptop met
> Bullseye. Omdat PGAdmin4 niet in het pakket zit, volgde ik de
> aanwijzingen op de website:
> https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/
> 
> Resultaat is het volgende:
> 
> sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
> Geraakt:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security
> InRelease
> Geraakt:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
> Geraakt:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease   
> Genegeerd:4 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4 InRelease
> Fout:5 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4 Release
>  404 Not Found [IP: 2a02:16a8:dc51::55 443]
> Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> E: De pakketbron 'https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4
> Release' heeft geen Release-bestand.
> N: Bijwerken van de pakketlijst uit een dergelijke pakketbron kan niet veilig gebeuren en is daarom standaard uitgezet.
> N: Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken van een pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant.
> 
> Kennelijk kan het niet direct voor Bullseye. Omdat de website zegt dat
> het wel beschikbaar is voor Buster, moet ik waarschijnlijk op een of op
> andere manier in sources.list iets van Buster toevoegen zodat het
> pakket pgadmin4 opgehaald kan worden. Is het mogelijk om een pakket uit
> een 'lagere' versie van Debian op te halen? Zo ja, hoe kan ik het doen?

Merk op dat niet gevraagd wordt hoe verstandig dat is,
dus wordt er ook verder niets over gezegd.


Het is 
> sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
waar het allemaal gebeurde. Om bij lagere versie pgadmin4 te komen:

 sudo $EDITOR /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list
 # Verander
 # deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4 main
 # in
 # deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4 main
 # bewaar bestand, verlaat editor
 sudo apt update

En dan zou installatie

 sudo apt install pgadmin4

moeten lukken.


Vertel a.u.b. een keer hoe het gegaan is.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: