[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pgadmin4 en poort 80 reeds ingebruikGeert Stappers schreef op za 23-01-2021 om 15:54 [+0100]:
> 
> > apache2_invoke: Enable module wsgi
> > Job for apache2.service failed because the control process exited
> > with
> > error code.
> > See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for
> > details.
> > invoke-rc.d: initscript apache2, action "restart" failed.
> > ● apache2.service - The Apache HTTP Server
> >      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled;
> > vendor preset: enabled)
> >      Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-01-23
> > 13:34:36 CET; 6ms ago
> >        Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
> >     Process: 7496 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited,
> > status=1/FAILURE)
> >         CPU: 15ms
> > 
> > jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use:
> > AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
> 
> IPv6 poort 80 reeds ingebruik
> 
> 
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use:
> > AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
> 
> IPv4 poort 80 reeds ingebruik
> 
> 
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: no listening sockets
> > available, shutting down
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: AH00015: Unable to open logs
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: Action 'start' failed.
> > jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: The Apache error log may have
> > more information.
> > jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Control process
> > exited, code=exited, status=1/FAILURE
> > jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Failed with
> > result 'exit-code'.
> > jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP
> > Server.
> > Instellen van pgadmin4-desktop (4.29) ...
> > Instellen van pgadmin4-web (4.29) ...
> > Instellen van pgadmin4 (4.29) ...
> > Bezig met afhandelen van triggers voor desktop-file-utils (0.26-1)
> > ...
> > Bezig met afhandelen van triggers voor gnome-menus (3.36.0-1) ...
> > Bezig met afhandelen van triggers voor mailcap (3.68) ...
> > 
> > 
> > Kennelijk wil "The Apache HTTP Server niet opgestart worden. Ik heb
> > gisteravond aan Sebastiaan Couwenberg (van het Debian GIS project)
> > een
> > iets andere vraag gesteld, maar wel hierover. Hij zegt dat pgadmin4
> > "waarschijnlijk het problematische dependencies heeft waardoor het
> > alleen op oudere systemen [dan Bullseye, FVO] werkt". Hij
> > suggereert om
> > "buster VM opzetten met KVM en virt-manager of virtualbox". Geen
> > idee
> > hoe ik dat ga doen, dus ik ga de vraag posten op forum van het
> > Debian
> > GIS project zoals Sebastiaan het mij adviseert. 
> 
> Weet dat Bas een erg slimme gast is,  danwel dat ik hoog heb staan.
> Zijn advies om virtualisation te gebruiken om een werkende combinatie
> te kunnen is een goed advies. 

Johan van de Wauw in de Debian GIS mailing list gaf zojuist aan dat hij
goede ervaring met PGAdmin4 in combinatie met Docker heeft. Ik ben niet
bekend met Docker, en kijkende in de website van Docker staat dat het
alleen met Debian 10 en 9 gebruikt kan worden. Geen Bullseye dus. 
Zucht...


> Echter denk ik dat hem niets vertelt
> is over de "port already in use".
> 
> Het VM-traject is de moeite waard om in te gaan. Mogelijk om pgadmin4
> eerder aan de praat te krijgen, zou voor mij zijn kijken wat er op de
> HTTP poort luistert:
> 
>   sudo ss -ltp | grep http

Output van de commando:

sudo ss -ltp | grep http
[sudo] wachtwoord voor familie: 
LISTEN 0   511     0.0.0.0:http      0.0.0.0:*  
users:(("nginx",pid=703,fd=6),("nginx",pid=702,fd=6),("nginx",pid=701,f
d=6),("nginx",pid=700,fd=6),("nginx",pid=699,fd=6),("nginx",pid=698,fd=
6),("nginx",pid=697,fd=6),("nginx",pid=696,fd=6),("nginx",pid=695,fd=6)
)
LISTEN 0   511       [::]:http        [::]:*  
users:(("nginx",pid=703,fd=7),("nginx",pid=702,fd=7),("nginx",pid=701,f
d=7),("nginx",pid=700,fd=7),("nginx",pid=699,fd=7),("nginx",pid=698,fd=
7),("nginx",pid=697,fd=7),("nginx",pid=696,fd=7),("nginx",pid=695,fd=7)
)

Hoe interpeteer je dat? 

> 
> 
> 
> > Het resultaat van hun antwoord zal ik hier posten zodat de vraag op
> > onze forum goed afgesloten kan worden. Wordt vervolgd!
> 
> 
> Goed bezig

Dank je! Volhouder wint (soms...)
> 
Groet,
Frank


Reply to: