[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pakket uit een 'andere Debian' ophalen, pgadmin4Geert Stappers schreef op vr 22-01-2021 om 23:24 [+0100]:
> On Fri, Jan 22, 2021 at 09:59:49PM +0100, Frank Voncken wrote:
> > Beste mensen,
> > 
> > Voor een cursus moet ik PGAdmin4 installeren op mijn laptop met
> > Bullseye. Omdat PGAdmin4 niet in het pakket zit, volgde ik de
> > aanwijzingen op de website:
> > https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/
> > 
> > Resultaat is het volgende:
> > 
> > sudo sh -c 'echo "deb 
> > https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -
> > cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt
> > update'
> > Geraakt:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-
> > security
> > InRelease
> > Geraakt:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
> > Geraakt:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates
> > InRelease     
> > Genegeerd:4 
> > https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmi
> > n4 InRelease
> > Fout:5
> > https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmi
> > n4 Release
> >   404  Not Found [IP: 2a02:16a8:dc51::55 443]
> > Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> > E: De pakketbron '
> > https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmi
> > n4
> > Release' heeft geen Release-bestand.
> > N: Bijwerken van de pakketlijst uit een dergelijke pakketbron kan
> > niet veilig gebeuren en is daarom standaard uitgezet.
> > N: Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken
> > van een pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant.
> > 
> > Kennelijk kan het niet direct voor Bullseye. Omdat de website zegt
> > dat
> > het wel beschikbaar is voor Buster, moet ik waarschijnlijk op een
> > of op
> > andere manier in sources.list iets van Buster toevoegen zodat het
> > pakket pgadmin4 opgehaald kan worden. Is het mogelijk om een pakket
> > uit
> > een 'lagere' versie van Debian op te halen? Zo ja, hoe kan ik het
> > doen?
> 
> Merk op dat niet gevraagd wordt hoe verstandig dat is,
> dus wordt er ook verder niets over gezegd.

Tsja, PG Admin is wel een vereiste voor de cursus. Ik zal de
cursusleider hierover hebben.


> 
> 
> Het is 
> > sudo sh -c 'echo "deb 
> > https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -
> > cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt
> > update'
> waar het allemaal gebeurde.  Om bij lagere versie pgadmin4 te komen:
> 
>   sudo $EDITOR /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list
>   # Verander
>   #  deb
> https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4
> main
>   # in
>   #  deb
> https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4
> main
>   # bewaar bestand, verlaat editor
>   sudo apt update
> 
> En dan zou installatie
> 
>   sudo apt install pgadmin4
> 
> moeten lukken.
> 
> 
> Vertel a.u.b. een keer hoe het gegaan is.
> 
> 
> Groeten
> Geert Stappers

Bedankt voor de aanwijzing! Het resultaat is het volgende:

sudo apt install pgadmin4
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd    
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libapache2-mod-wsgi-py3 pgadmin4-desktop pgadmin4-server pgadmin4-web
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libapache2-mod-wsgi-py3 pgadmin4 pgadmin4-desktop pgadmin4-server
pgadmin4-web
0 opgewaardeerd, 5 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 2 niet
opgewaardeerd.
Er moeten 71,7 MB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 293 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] j
Ophalen:1 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster
pgadmin4/main amd64 pgadmin4-server amd64 4.29 [71,3 MB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libapache2-
mod-wsgi-py3 amd64 4.7.1-3+b1 [99,7 kB]
Ophalen:3 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster
pgadmin4/main amd64 pgadmin4-desktop amd64 4.29 [385 kB]       
Ophalen:4 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster
pgadmin4/main all pgadmin4-web all 4.29 [2.360 B]           
Ophalen:5 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster
pgadmin4/main all pgadmin4 all 4.29 [836 B]              
71,7 MB opgehaald in 13s (5.605 kB/s)                 
Voorheen niet geselecteerd pakket libapache2-mod-wsgi-py3 wordt
geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 436166 bestanden en mappen momenteel
geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../libapache2-mod-wsgi-py3_4.7.1-3+b1_amd64.deb wordt
voorbereid...
Bezig met uitpakken van libapache2-mod-wsgi-py3 (4.7.1-3+b1) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-server wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../pgadmin4-server_4.29_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van pgadmin4-server (4.29) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-desktop wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../pgadmin4-desktop_4.29_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van pgadmin4-desktop (4.29) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-web wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../pgadmin4-web_4.29_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van pgadmin4-web (4.29) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4 wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../archives/pgadmin4_4.29_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van pgadmin4 (4.29) ...
Instellen van pgadmin4-server (4.29) ...
Instellen van libapache2-mod-wsgi-py3 (4.7.1-3+b1) ...
apache2_invoke: Enable module wsgi
Job for apache2.service failed because the control process exited with
error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for
details.
invoke-rc.d: initscript apache2, action "restart" failed.
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled;
vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-01-23 13:34:36
CET; 6ms ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 7496 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited,
status=1/FAILURE)
    CPU: 15ms

jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use:
AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use:
AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: no listening sockets available,
shutting down
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: AH00015: Unable to open logs
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: Action 'start' failed.
jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: The Apache error log may have
more information.
jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Control process
exited, code=exited, status=1/FAILURE
jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Failed with result
'exit-code'.
jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP
Server.
Instellen van pgadmin4-desktop (4.29) ...
Instellen van pgadmin4-web (4.29) ...
Instellen van pgadmin4 (4.29) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor desktop-file-utils (0.26-1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor gnome-menus (3.36.0-1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor mailcap (3.68) ...


Kennelijk wil "The Apache HTTP Server niet opgestart worden. Ik heb
gisteravond aan Sebastiaan Couwenberg (van het Debian GIS project) een
iets andere vraag gesteld, maar wel hierover. Hij zegt dat pgadmin4
"waarschijnlijk het problematische dependencies heeft waardoor het
alleen op oudere systemen [dan Bullseye, FVO] werkt". Hij suggereert om
"buster VM opzetten met KVM en virt-manager of virtualbox". Geen idee
hoe ik dat ga doen, dus ik ga de vraag posten op forum van het Debian
GIS project zoals Sebastiaan het mij adviseert. 

Het resultaat van hun antwoord zal ik hier posten zodat de vraag op
onze forum goed afgesloten kan worden. Wordt vervolgd!

FrankReply to: