[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pakket uit een 'andere Debian' ophalenBeste mensen,

Voor een cursus moet ik PGAdmin4 installeren op mijn laptop met
Bullseye. Omdat PGAdmin4 niet in het pakket zit, volgde ik de
aanwijzingen op de website:
https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/

Resultaat is het volgende:

sudo sh -c 'echo "deb
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs)
pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
Geraakt:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security
InRelease
Geraakt:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Geraakt:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease     
Genegeerd:4
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4
InRelease
Fout:5 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye
pgadmin4 Release
  404  Not Found [IP: 2a02:16a8:dc51::55 443]
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
E: De pakketbron
'https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/bullseye pgadmin4
Release' heeft geen Release-bestand.
N: Bijwerken van de pakketlijst uit een dergelijke pakketbron kan niet
veilig gebeuren en is daarom standaard uitgezet.
N: Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken van
een pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant.

Kennelijk kan het niet direct voor Bullseye. Omdat de website zegt dat
het wel beschikbaar is voor Buster, moet ik waarschijnlijk op een of op
andere manier in sources.list iets van Buster toevoegen zodat het
pakket pgadmin4 opgehaald kan worden. Is het mogelijk om een pakket uit
een 'lagere' versie van Debian op te halen? Zo ja, hoe kan ik het doen?

Groet,
Frank


Reply to: