[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pgadmin4 en poort 80 reeds ingebruikOn Sat, Jan 23, 2021 at 01:55:57PM +0100, Frank Voncken wrote:
> $ sudo apt install pgadmin4
> Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> Boom van vereisten wordt opgebouwd    
> De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
> De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
>  libapache2-mod-wsgi-py3 pgadmin4-desktop pgadmin4-server pgadmin4-web
> De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
>  libapache2-mod-wsgi-py3 pgadmin4 pgadmin4-desktop pgadmin4-server pgadmin4-web
> 0 opgewaardeerd, 5 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 2 niet
> opgewaardeerd.
> Er moeten 71,7 MB aan archieven opgehaald worden.
> Na deze bewerking zal er 293 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
> Wilt u doorgaan? [J/n] j
> Ophalen:1 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4/main amd64 pgadmin4-server amd64 4.29 [71,3 MB]
> Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libapache2- mod-wsgi-py3 amd64 4.7.1-3+b1 [99,7 kB]
> Ophalen:3 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4/main amd64 pgadmin4-desktop amd64 4.29 [385 kB]       
> Ophalen:4 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4/main all pgadmin4-web all 4.29 [2.360 B]           
> Ophalen:5 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/buster pgadmin4/main all pgadmin4 all 4.29 [836 B]              
> 71,7 MB opgehaald in 13s (5.605 kB/s)                 
> Voorheen niet geselecteerd pakket libapache2-mod-wsgi-py3 wordt
> geselecteerd.
> (Database wordt ingelezen ... 436166 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
> Uitpakken van .../libapache2-mod-wsgi-py3_4.7.1-3+b1_amd64.deb wordt voorbereid...
> Bezig met uitpakken van libapache2-mod-wsgi-py3 (4.7.1-3+b1) ...
> Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-server wordt geselecteerd.
> Uitpakken van .../pgadmin4-server_4.29_amd64.deb wordt voorbereid...
> Bezig met uitpakken van pgadmin4-server (4.29) ...
> Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-desktop wordt geselecteerd.
> Uitpakken van .../pgadmin4-desktop_4.29_amd64.deb wordt voorbereid...
> Bezig met uitpakken van pgadmin4-desktop (4.29) ...
> Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4-web wordt geselecteerd.
> Uitpakken van .../pgadmin4-web_4.29_all.deb wordt voorbereid...
> Bezig met uitpakken van pgadmin4-web (4.29) ...
> Voorheen niet geselecteerd pakket pgadmin4 wordt geselecteerd.
> Uitpakken van .../archives/pgadmin4_4.29_all.deb wordt voorbereid...
> Bezig met uitpakken van pgadmin4 (4.29) ...
> Instellen van pgadmin4-server (4.29) ...
> Instellen van libapache2-mod-wsgi-py3 (4.7.1-3+b1) ...
> apache2_invoke: Enable module wsgi
> Job for apache2.service failed because the control process exited with
> error code.
> See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
> invoke-rc.d: initscript apache2, action "restart" failed.
> ● apache2.service - The Apache HTTP Server
>   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
>   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-01-23 13:34:36 CET; 6ms ago
>    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
>   Process: 7496 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
>     CPU: 15ms
> 
> jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80

IPv6 poort 80 reeds ingebruik


> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

IPv4 poort 80 reeds ingebruik


> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: no listening sockets available, shutting down
> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7499]: AH00015: Unable to open logs
> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: Action 'start' failed.
> jan 23 13:34:36 envy apachectl[7496]: The Apache error log may have more information.
> jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
> jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
> jan 23 13:34:36 envy systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
> Instellen van pgadmin4-desktop (4.29) ...
> Instellen van pgadmin4-web (4.29) ...
> Instellen van pgadmin4 (4.29) ...
> Bezig met afhandelen van triggers voor desktop-file-utils (0.26-1) ...
> Bezig met afhandelen van triggers voor gnome-menus (3.36.0-1) ...
> Bezig met afhandelen van triggers voor mailcap (3.68) ...
> 
> 
> Kennelijk wil "The Apache HTTP Server niet opgestart worden. Ik heb
> gisteravond aan Sebastiaan Couwenberg (van het Debian GIS project) een
> iets andere vraag gesteld, maar wel hierover. Hij zegt dat pgadmin4
> "waarschijnlijk het problematische dependencies heeft waardoor het
> alleen op oudere systemen [dan Bullseye, FVO] werkt". Hij suggereert om
> "buster VM opzetten met KVM en virt-manager of virtualbox". Geen idee
> hoe ik dat ga doen, dus ik ga de vraag posten op forum van het Debian
> GIS project zoals Sebastiaan het mij adviseert. 

Weet dat Bas een erg slimme gast is, danwel dat ik hoog heb staan.
Zijn advies om virtualisation te gebruiken om een werkende combinatie
te kunnen is een goed advies. Echter denk ik dat hem niets vertelt
is over de "port already in use".

Het VM-traject is de moeite waard om in te gaan. Mogelijk om pgadmin4
eerder aan de praat te krijgen, zou voor mij zijn kijken wat er op de
HTTP poort luistert:

 sudo ss -ltp | grep http> Het resultaat van hun antwoord zal ik hier posten zodat de vraag op
> onze forum goed afgesloten kan worden. Wordt vervolgd!


Goed bezig


> Frank


Regards
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: