[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Release van Buster helpt Stretch om zeepOn 07/07/2019 23:28, Cecil Westerhof wrote:
> Om
>     https://wiki.debian.org/DebianStable
> 
> te citeren:
>     The release of Debian called "stable" is always the official
>     released version of Debian. Ordinary users should use this
>     version.
> 
> Als je de moeite had genomen om even na te denken voordat je me meteen
> lek begon te schieten, had je kunnen begrijpen dat ik bedoelde de
> laatste STABLE versie.

Ik ben even de draad kwijt wie wat heeft aangenomen en wie wat weet, dus
om even terug te gaan naar de basis:

Belangrijk is hier om te weten dat Stable nu dus gelijk staat aan
Buster. Dat betekent dat als je Stretch wil houden, je zeker niet
Stretch door Stable moet vervangen, en juist overal waar Stable staat je
dit moet vervangen door Stretch.

Met vriendelijke groet,
Matijs van Zuijlen

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: