[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Release van Buster helpt Stretch om zeepGisteren is Buster uitgekomen. Toen ik vanochtend draaide:
  apt update

kreeg ik:
  Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
  Hit:2 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch InRelease
  Hit:3 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch-updates InRelease
  Hit:4 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
  Hit:5 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
  Ign:6 https://dl.bintray.com/sbt/debian InRelease
  Get:7 https://dl.bintray.com/sbt/debian Release [815 B]
  Hit:7 https://dl.bintray.com/sbt/debian Release
  Hit:8 http://deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
  Hit:9 https://download.docker.com/linux/debian stretch InRelease    
  The value 'stable' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
  Can't call method "policy" on an undefined value at /usr/bin/apt-show-versions line 56.
  Reading package lists... Done
  E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'test -x /usr/bin/apt-show-versions || exit 0 ; apt-show-versions -i'
  E: Sub-process returned an error code
  E: The value 'stable' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources

Ik neem aan dat ik niet wordt gedwongen meteen op Buster over te
stappen. Ik wil het wel op korte termijn doen, maar wel rustig en
bezonnen.

In mijn sources.list staat:
  #
  deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
  deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

  deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
  deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free


  deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
  deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free  # deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
  # deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib

  deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main contrib non-free


  deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch contrib

  # sbt
  deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
  # deb-src [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
  deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /


Ik weet niet of het ermee heeft te maken, maar er is ook een
trusted.gpg bestand van oktober. Wanneer ik deze probeer te openen in
Emacs krijg ik:
  Error while decrypting with "gpg2":

  gpg: decrypt_message failed: Unexpected error

Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: