[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddDiederik de Haas schreef op vr 27-11-2015 om 10:41 [+0100]:
> On Thursday 26 November 2015 20:04:17 Frank Voncken wrote:
> > Kijk eens wat 'findmnt --target /tmp' aangeeft. 
> > 
> > Mijn output is:
> > findmnt --target /tmp
> > TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
> > /      /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered
> > 
> > Wat betekent dit?
> 
> Dat /tmp gemount is als onderdeel van / op de 2e partitie van je SSD
> en (dus) 
> geen tmpfs gebruikt. Als je de volgende regel aan /etc/fstab toevoegt
> en 
> reboot, dan zou je wel tmpfs moeten gebruiken.
> 
> tmpfs /tmp tmpfs defaults,nodev,nosuid 0 0

oké, toegevoegd. Maakt de grootte van spatie-afstand tussen elementen
in de regel niet uit? Tevens RAMLOCK, RAMSHM en RAMTMP op "yes" gezet.
Hopelijk is het allemaal goed.

Fijne avond!
Frank


Reply to: