[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

optimaliseren ssd en hddBeste allen,

Ik heb sinds kort een nieuwe laptop met ssd en hdd. Ik heb alleen
Debian stretch op staan (geen dual boot dus). Ik heb gekeken bij
wiki.debian.org/SSDOptmization en bij https://wiki.debian.org/Multi%20H
DD/SSD%20Partition%20Scheme

Ze zijn voor mij iets te moeilijk te volgen. Wat ik wil, en wat mij het
meest verstandigst lijkt, is ssd voor basissysteem en hdd voor data te
gebruiken. Debian is reeds op ssd geinstalleerd. Ik dacht aan om via
fstab link tussen ssd en hdd te kunnen maken. 

Verdere gegevens zijn:

sda
  Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  Disklabel type: gpt
  Disk identifier: 3D0CB683-2C69-459F-A373-7B47CB741C5F

  Device         Start       End   Sectors   Size Type
  /dev/sda1       2048   1050623   1048576   512M EFI System
  /dev/sda2    1050624 475219967 474169344 226,1G Linux filesystem
  /dev/sda3  475219968 500117503  24897536  11,9G Linux swap

sdb
  Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  Disklabel type: gpt
  Disk identifier: C0255E28-DD1C-4ACA-A7D0-4083E65082C8

  Device     Start        End    Sectors   Size Type
  /dev/sdb1   2048 1953523711 1953521664 931,5G Linux filesystem

Ik neem aan dat de Debian Installer van stretch de ssd heeft herkend en
reeds in goede blokjes heeft opgedeeld, maar dat weet ik dus niet
zeker.

De fstab gegevens zijn:

  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
  # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
  devices
  # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
  #
  # <file system> <mount
  point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  # / was on /dev/sda2 during installation
  UUID=30905b0c-989b-41e5-a5f2-06a83dfc77fa
  /               ext4    errors=remount-ro 0       1
  # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
  UUID=435F-0161  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
  # swap was on /dev/sda3 during installation
  UUID=18b3d75f-e643-4a88-8205-1ca2a7454250
  none            swap    sw              0       0
  /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660
  user,noauto     0       0


Er is dus niet automatisch noatime of relatime toegevoegd aan fstab.
Ook geen discard. Maar dat laatste is met veel waarschuwingen
omgegeven, om dat het op veel ssd niet zou werken.

Mijn ssd is:
  smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-4.2.0-1-amd64] (local
  build)
  Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmonto
  ols.org

  === START OF INFORMATION SECTION ===
  Device Model:     LITEON L8H-256V2G-HP
  Serial Number:    002534109789
  LU WWN Device Id: 5 002303 1005a98de
  Firmware Version: 2803
  User Capacity:    256,060,514,304 bytes [256 GB]
  Sector Size:      512 bytes logical/physical
  Rotation Rate:    Solid State Device
  Form Factor:      < 1.8 inches
  Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P
  showall]
  ATA Version is:   ACS-3 (minor revision not indicated)
  SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
  Local Time is:    Wed Nov 25 11:36:37 2015 CET
  SMART support is: Available - device has SMART capability.
  SMART support is: Enabled

Deze ssd is TRIM supported:
  hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
  	     *  	  Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
  	     *  	  Deterministic read ZEROs after TRIM


Sorry voor de vele gegevens. Maar misschien hebben jullie nu een goed
beeld hoe het systeem in elkaar zit. Hoe kan het e.e.a. geoptimaliseerd
worden?

Hartelijke groeten,
Frank


Reply to: