[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddOn Wednesday 25 November 2015 22:23:38 Frank Voncken wrote:
> Ik heb meer dan genoeg RAM. Toevallig kwam ik de site van Arch tegen
> over tmpfs: https://wiki.archlinux.org/index.php/Tmpfs
> Nu is Arch heel technisch, maar er staat iets van dat in geval van
> systemd geen extra lijn in fstab toegevoegd hoeft te worden. Maar je
> begrijpt het veel beter dan ik wat dit betekent.

De wiki van archlinux is briljant :-)
Op mijn systeem lijkt /tmp niet automatisch gemount te worden als tmpfs, maar 
dat zou kunnen komen doordat ik van een sysv-init systeem gemigreerd ben naar 
systemd. Kijk eens wat 'findmnt --target /tmp' aangeeft. 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: