[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddDiederik de Haas schreef op wo 25-11-2015 om 23:39 [+0100]:
> On Wednesday 25 November 2015 22:23:38 Frank Voncken wrote:
> > Ik heb meer dan genoeg RAM. Toevallig kwam ik de site van Arch
> > tegen
> > over tmpfs: https://wiki.archlinux.org/index.php/Tmpfs
> > Nu is Arch heel technisch, maar er staat iets van dat in geval van
> > systemd geen extra lijn in fstab toegevoegd hoeft te worden. Maar
> > je
> > begrijpt het veel beter dan ik wat dit betekent.
> 
> De wiki van archlinux is briljant :-)
> Op mijn systeem lijkt /tmp niet automatisch gemount te worden als
> tmpfs, maar 
> dat zou kunnen komen doordat ik van een sysv-init systeem gemigreerd
> ben naar 
> systemd. Kijk eens wat 'findmnt --target /tmp' aangeeft. 

Mijn output is:
findmnt --target /tmp
TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/      /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered

Wat betekent dit?

Frank


Reply to: