[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddHoi Frank,

Op 25-11-15 om 11:47 schreef Frank Voncken:
> Beste allen,
> 
> Ik heb sinds kort een nieuwe laptop met ssd en hdd. Ik heb alleen
> Debian stretch op staan (geen dual boot dus). Ik heb gekeken bij
> wiki.debian.org/SSDOptmization en bij https://wiki.debian.org/Multi%20H
> DD/SSD%20Partition%20Scheme
> 
> Ze zijn voor mij iets te moeilijk te volgen. Wat ik wil, en wat mij het
> meest verstandigst lijkt, is ssd voor basissysteem en hdd voor data te
> gebruiken. Debian is reeds op ssd geinstalleerd. Ik dacht aan om via
> fstab link tussen ssd en hdd te kunnen maken. 

Dat kan natuurlijk. Ik maak vaak een /data aan en mount het daar. Dan
maak ik symlinks van de home-directory daar naartoe, vaak naar een mapje
daarin, bijvoorbeeld /home/piet/Video naar /data/Video of zoiets.

Voorbeeld:
ln -s /data/Video /home/piet/Video

> Verdere gegevens zijn:
> 
> sda
>   Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
>   Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
>   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
>   I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
>   Disklabel type: gpt
>   Disk identifier: 3D0CB683-2C69-459F-A373-7B47CB741C5F
> 
>   Device     Start    End  Sectors  Size Type
>   /dev/sda1    2048  1050623  1048576  512M EFI System
>   /dev/sda2  1050624 475219967 474169344 226,1G Linux filesystem
>   /dev/sda3 475219968 500117503 24897536 11,9G Linux swap
> 
> sdb
>   Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
>   Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
>   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
>   I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
>   Disklabel type: gpt
>   Disk identifier: C0255E28-DD1C-4ACA-A7D0-4083E65082C8
> 
>   Device   Start    End  Sectors  Size Type
>   /dev/sdb1  2048 1953523711 1953521664 931,5G Linux filesystem
> 
> Ik neem aan dat de Debian Installer van stretch de ssd heeft herkend en
> reeds in goede blokjes heeft opgedeeld, maar dat weet ik dus niet
> zeker.

Ja, als hij al een filesysteem heeft kun je hem gewoon mounten. Of hij
dat heeft kun je aan bovenstaande niet zien.

Doe maar eens "mount /dev/sdb1 /mnt" of zoiets, en kijk of je een
foutmelding krijgt.

> De fstab gegevens zijn:
> 
>   # /etc/fstab: static file system information.
>   #
>   # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
>   # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
>   devices
>   # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
>   #
>   # <file system> <mount
>   point>  <type> <options>    <dump> <pass>
>   # / was on /dev/sda2 during installation
>   UUID=30905b0c-989b-41e5-a5f2-06a83dfc77fa
>   /        ext4  errors=remount-ro 0    1
>   # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
>   UUID=435F-0161 /boot/efi    vfat  umask=0077   0    1
>   # swap was on /dev/sda3 during installation
>   UUID=18b3d75f-e643-4a88-8205-1ca2a7454250
>   none      swap  sw       0    0
>   /dev/sr0    /media/cdrom0  udf,iso9660
>   user,noauto   0    0
> 
> 
> Er is dus niet automatisch noatime of relatime toegevoegd aan fstab.

Nee, dat gebeurd inderdaad niet automatisch. Ik zet er altijd noatime
neer, maar relatime is inderdaad ook een optie.

> Ook geen discard. Maar dat laatste is met veel waarschuwingen
> omgegeven, om dat het op veel ssd niet zou werken.

Ik gebruik het in de praktijk niet. Het enige wat ik doe is noatime
toevoegen in fstab. Maar ik wil niet uitsluiten dat dat beter kan!

Groet,
Paul.

> Mijn ssd is:
>   smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-4.2.0-1-amd64] (local
>   build)
>   Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmonto
>   ols.org
> 
>   === START OF INFORMATION SECTION ===
>   Device Model:   LITEON L8H-256V2G-HP
>   Serial Number:  002534109789
>   LU WWN Device Id: 5 002303 1005a98de
>   Firmware Version: 2803
>   User Capacity:  256,060,514,304 bytes [256 GB]
>   Sector Size:   512 bytes logical/physical
>   Rotation Rate:  Solid State Device
>   Form Factor:   < 1.8 inches
>   Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P
>   showall]
>   ATA Version is:  ACS-3 (minor revision not indicated)
>   SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
>   Local Time is:  Wed Nov 25 11:36:37 2015 CET
>   SMART support is: Available - device has SMART capability.
>   SMART support is: Enabled
> 
> Deze ssd is TRIM supported:
>   hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
>   	    *  	  Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
>   	    *  	  Deterministic read ZEROs after TRIM
> 
> 
> Sorry voor de vele gegevens. Maar misschien hebben jullie nu een goed
> beeld hoe het systeem in elkaar zit. Hoe kan het e.e.a. geoptimaliseerd
> worden?
> 
> Hartelijke groeten,
> Frank
> -- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: