[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddOn Wednesday 25 November 2015 21:21:50 familie Voncken wrote:
> > Dat zijn de voorbereidingen en ik ga er voor de rest van de procedure
> > van uit dat je een echt root account hebt. 
> 
> Uiteraard heb ik tijdens de installatie al een root account aangemaakt.
> Het geeft mij een veiliger gevoel om voor root een andere wachtwoord te
> hebben dan voor inloggen bij opstarten van laptop.

Ik vind het ook prettiger/beter, maar ik kan er niet meer vanuit gaan dat 
iedereen dat doet.

> > Start nu je systeem op in single-user mode, door de grub entry met
> > (single) te kiezen en dit zit waarschijnlijk in de advanced/alternative
> > boot options van grub. 
> 
> Die keuzemogelijkheid is niet in grub aanwezig. Ik heb maar mezelf met
> root ingelogd in recovery mode. Hopelijk komt dat hetzelfde op neer.

Ja. Ik denk dat single-user mode of de oude naam is of het resultaat van 
recovery mode.

> Het is allemaal goed gelukt. Het ging soepel. 

Mooi!

> Mijn nieuwe fstab is nu:
> # /etc/fstab: static file system information.
> # /home on /dev/sdb1
> UUID=3f8df151-d5eb-4e17-b773-6ea036fedb30
> /home      ext4  defaults    0    2
> 
> Een vraag nog: waar moet "noatime" of "relatime" komen?

Waarschijnlijk nergens.

Als je het 'mount' commando intypt, krijg je een lijst met mounts inclusief de 
parameters. En dan zal je waarschijnlijk zien dat 'noatime' of 'relatime' al 
standaard gebruikt wordt. Anders gezegd: het zit nu al in 'defaults'.

Als je veel/genoeg RAM hebt, zou je nog kunnen overwegen om /tmp op een RAM-
disk/tmpfs te zetten. Zie deze link voor details: 
https://wiki.debian.org/SSDOptimization#Reduction_of_SSD_write_frequency_via_RAMDISK

> Mijn ssd staat niet in de lijst https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git
> /torvalds/linux.git/tree/drivers/ata/libata-core.c#n4220 maar dat wil
> nog niet zeggen dat het geen problemen met discard zal krijgen.

Hou er rekening mee dat die file de current 'master' aangeeft en _nu_ overeen 
zal komen met kernel 4.4-rcX en niet kernel 4.2.X welke je nu waarschijnlijk 
draait (uname -a). 
Deze link geeft dan beter aan wat voor jou van toepassing is:
http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/ata/libata-core.c?v=4.2#L4220

Voor zover ik kan zien zijn ze (nu) gelijk, maar dat hoeft in de toekomst niet 
zo te zijn.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: