[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: na grub in commando-mode ipv grafische Gnome modeFrans van Berckel schreef op ma 23-11-2015 om 21:17 [+0100]:

> > # cd /var/log
> > # ls Xorg* -l
> > # more Xorg.0.log
> > 
> > Zie je dat de nvidia-driver geladen wordt? Verzoekt hij, firmware
> > bestanden te laden? Zijn deze geïnstalleerd? Let op eventuele
> > error's.

Tot mijn verrassing zit Xorg.0.log er nu wel bij! Kennelijk heeft de tip van Paul om xserver-xorg-legacy te installeren, dit veroorzaakt?
Uitkomst van ls Xorg* -l:
-rw-r--r-- 1 root root 19743 nov 23 21:05 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root 23478 nov 23 21:05 Xorg.0.log.old

Commando "more Xorg.0.log" geeft ondere andere het volgende:
(WW) The directory "usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist
...
(EE) open /dev/dri/card0: no such file or directory
(WW) falling back to old probe method for modesetting
(EE) open /dev/dri/card0: no such file or directory
...
(EE) Screen 0 deleted because of no matching config section
...
(EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument
...
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
...
(EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (dat wordt nog 6 keer herhaald, daarna einde van commando "more Xorg.0.log"0

Heb je daar nu wat aan deze waarschuwingen en errors?

Groet,
Frank


Reply to: