[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: na grub in commando-mode ipv grafische Gnome modeOn Mon, 2015-11-23 at 20:58 +0100, Frank Voncken wrote:
> Frans van Berckel schreef op ma 23-11-2015 om 11:04 [+0100]:

> > Wat Paul zegt, Frank. Er gaat iets fout met het laden van Xorg (of
> > device drivers / c.q. settings). Dat is duidelijk.
> > 
> > Hoe zou ik dit analyseren? Dat kan eigenlijk maar op één manier. 
> > Wat eerder ook al aangegeven is. Door goed de Xorg log files te
> > bestuderen.
> > 
> > Een tip, check dit met een andere Linux computer. Daar kan je de
> > resultaten / foutmeldingen dan direct met Google opzoeken.
> > 
> > Doe dit als sudo of root user. Zorg dat het netwerk operationeel 
> > is. Installeer vervolgens ssh om remote in te loggen op de nieuwe
> > laptop.
> > 
> > Nieuwe laptop:
> > # apt-get update
> > # apt-get install openssh-server
> > # ifconfig
> > 
> > Met ifconfig zie wat het ip-adres is.
> > 
> > Oude laptop of desktop:
> > # ssh nieuwe-laptop-ip-adres

> Het vraagt om een password. Ik heb drie verschillende wachtwoorden
> gebruikt: gebruiker, root, wifi-router. Niks.

Klopt, als je als root wilt inloggen moet je dat er eerst voorzetten.

# ssh root@nieuwe-laptop-ip-adres

Het kan ook met gebruiker@, maar daarna toch weer even root worden.

# su -

> > # cd /var/log
> > # ls Xorg* -l
> > # more Xorg.0.log
> > 
> > Zie je dat de nvidia-driver geladen wordt? Verzoekt hij, firmware
> > bestanden te laden? Zijn deze geïnstalleerd? Let op eventuele
> > error's.

> Gelukkig doet startx het wel en ben ik in de grafische omgeving. Daar
> in terminal kan ik de bovenstaande commando's uitvoeren. Echter, Xorg
> blijkt niet te bestaan... (??) Dat vond Diederik ook al vreemd. Wat
> nu?

Wat ik al schreef eerst de Xorg log files bekijken. Mocht er geen Xorg
log files bestaan, zoals je al schreef, bestaan die van gdm wel?

# cd /var/log/gdm
# ls -l
# more :0.log

Dat die met een : begint, ziet er gek uit, maar het klopt wel. Blijft
het wel apart, dat Xorg.0.log er niet bij staat.

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Reply to: