[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Monday 23 November 2015 21:19:15 Frank Voncken wrote:
> > Voeg 'sid' (=unstable) toe aan je sources.list en doe 'aptitude update'
> > en 
> > hierna heb je dus stretch, sid en experimental in je sources.
> > Doe GEEN aptitude safe- of full-upgrade want dan wordt je hele systeem
> > naar  unstable geupgrade. Ik vind dat leuk, jij mogelijk niet ;-)
> 
> Nog een vraagje: hoe moet ik nu het systeem up-to-date houden als ik
> geen aptitude safe-upgrade of full-upgrade mag doen?

Op dat specifieke moment in de instructie moest je het niet doen.

> > Als dit allemaal gelukt is, wil je waarschijnlijk APT duidelijk maken dat
> > je  niet je hele systeem naar sid wilt hebben en dat kan (iig) op 2
> > manieren. 1. Verwijder of becommentarier de regel met 'sid' in
> > /etc/apt/sources.list en doe dan aptitude/apt-get update
> > 2. Maak het bestand /etc/apt/apt.conf.d/40defaultrelease aan met de
> > volgende  inhoud:
> > APT::Default-Release "stretch";
> 
> Of zorgt deze regel ervoor dat ik gerust deze upgrade commando mag
> uitvoeren?

Correct. Mijn advies is om eigenlijk altijd safe-upgrade te gebruiken.
Op Sid kan het wel eens nodig zijn om een full-upgrade te doen, maar ik doe 
dat maar weinig, vaak is het 'probleem' na enkele dagen toch wel verholpen.
De kans dat het nodig is op stretch/testing is een stuk lager.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: