[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: advies over ssd in JessieOn 01/11/14 11:23, familie Voncken wrote:
> Matijs van Zuijlen schreef op za 01-11-2014 om 10:56 [+0100]:
>> Heb je naar bcache[1] gekeken?
> 
> Ik heb even in het artikel gekeken, maar het is mij nogal technisch. Ik
> lees dat het al inbegrepen zit in kernel, ik heb kernel 3.16-3-amd64.
> Wat kan ik hier doen? Mappen in home (en dus op ssd) plaatsen en bcache
> op een of op andere manier in werking zetten?

Het doel van bcache is dat je snelle SSD als een soort cache optreedt voor je
HDD's, waardoor vaak gelezen en/of geschreven bestanden vanzelf snel
toegankelijk zijn. Dan hoef je dus niet van tevoren zelf te gaan bedenken wat je
vaak of minder vaak nodig hebt.

Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar leek me interessant om eens uit te
proberen mocht ik zelf ooit een systeem met zowel een SSD als HDD aanschaffen.

Lijkt me wel iets om alleen te doen als je er vertrouwen in hebt dat je weet wat
je aan het doen bent.

Er waren eertijds een aantal Windows-laptops die een dergelijk systeem
gebruikten om met een HDD toch een beetje vlot te werken door er een kleine SSD
aan toe te voegen. Helaas was bcache toen nog erg experimenteel als ik mij goed
herinner.

>> [1] http://bcache.evilpiepirate.org/

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: