[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Verloop discussies [was: Re: advies over fstab in relatie met ssd in Jessie]On 01/11/14 13:48, familie Voncken wrote:
> Over het gebruik van hdd voor de meeste schrijfactiviteiten ben ik in de
> war gebracht door de reactie van Mattijs:
>>
>> Maar als je die nu wil lezen is het alsnog traag. Lijkt me niet de
>> bedoeling, toch?
>>
>> Heb je naar bcache[1] gekeken?
> 
> Heb ik toch iets niets goed gedaan? Ik ging daar vervolgens op in. Dat
> heeft nu niet meer direct met fstab te maken. Wellicht had ik hier een
> andere post, met een andere subject moeten plaatsen.
> 
> Excuses voor de onduidelijkheid. Ik zal er beter op letten!

Excuses lijkt me niet nodig. Het is vrij gebruikelijk dat een discussie hoe iets
specifieks te doen overgaat in de vraag waarom men dat überhaupt zou willen
doen. Als dit wordt opgemerkt kan eventueel het Subject aangepast worden zoals
ik hierboven gedaan heb.

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: