[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales en_US.UTF-8On 04/11/14 08:57, Frans van Berckel wrote:
> On Mon, 2014-11-03 at 23:22 +0100, Paul van der Vlis wrote:
>> Overigens kun je meerdere locales installeren. Doe eens:
>> dpkg-reconfigure locales
> 
> # dpkg-reconfigure locales
> 
> Generating locales...
>   en_US.UTF-8... up-to-date
> Generation complete.
> 
> Welke tweede zou jij er bijzetten dan? En hoe doe je dat het beste?

Krijg je niet een lijst met locales om uit te kiezen? Zo nee, heb je dan
misschien Ubuntu draaien i.p.v. Debian? Bij Ubuntu werkt de locales-configuratie
anders. Dat ik er zelf niet achter kon komen hoe dan was een van de redenen om
weer op al mijn machines Debian te draaien.

Ik zou en_IE.UTF-8 er bij zetten, omdat dit een goede combinatie is van:
- Engelse tekst
- Euro's als munt
- Voor Nederlanders begrijpelijke datumnotatie.

> 
> In samba (en met de ftp) client staat er overigens netjes 'Máire
> Brennan/Máire/Moya Brennan' etc etc.


-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: