[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Foto's gecomprimeerd mailenOn 09/09/14 10:59, Jan-Rens Reitsma wrote:
> On 09/08/2014 07:08 AM, Matijs van Zuijlen wrote:
>> Als ik het goed begrepen heb is dat hier echter niet het probleem waar het om
>> gaat. Het gaat hier om twee tijden: De tijd tussen het drukken op verzenden en
>> het moment dat de MUA van de zender klaar is met zenden, en tijd tussen het
>> selecteren van de mail door de ontvanger en het moment dat diens MUA klaar is
>> met renderen.
>>
> 
> Je zou best gelijk kunnen hebben. Ik begrijp niet waarom de klant van Paul niet
> probeert om minder foto's met een e-mail te versturen om te zien of dat sneller
> gaat dan het versturen van grotere hoeveelheden foto's per bericht.

Minder foto's zal altijd sneller gaan dan meer, maar de wens is blijkbaar om
veel foto's te versturen. Dan lijkt me de keuze om de foto's kleiner te maken
een logische: Minder data is sneller verzenden.

Kortom, om de mail kleiner te maken en alle problemen met grote mails te
omzeilen kun je of minder bestanden verzenden, of kleinere bestanden. De eerste
mogelijkheid is voor deze klant dus geen optie.

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: