[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la web de debianHola Joan,

> A mi m'interessaria més col·laborar en la traducció de la web... Algú
> sap com està muntat?

Jo precisament hi vaig mostrar interès, però no m'hi he vist amb temps
malauradament... A l'últim correu de la llista la Laura Arjona explica
bastant el procés, com podràs veure[1].

[1] https://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2020/10/msg00001.html 

Molta sort!
Joan Albert


Reply to: