[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la web de debianA mi m'interessaria més col·laborar en la traducció de la web... Algú
sap com està muntat?

-- 
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


El Wed, 13 Jan 2021 19:21:32 +0100
Adrià <adria@fsfe.org> va escriure:

> On Wed, Jan 13, 2021 at 05:14:37PM +0100, alex@probeta.net wrote:
> > Benvolguts/des
> > 
> > Com que no en sé prou de l'univers Debian penso que les píndoles em
> > seran molt útils però al mateix temps no sabia ben bé com
> > contribuir.
> > 
> > Crec que m'animo a traduir al català una cosa que estic llegint
> > sobre Debian:
> > 
> >   https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.release-lifecycle.html
> > 
> > De fet, crec que podria traduir també aquest altre capítol:
> > 
> >   https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.debian-internals.html
> > 
> > Com treballarem? Escric les píndoles/traduccions en markdown i les
> > envío a algú amb accés a aquest Gitlab? I després gent que en sap
> > del tema afegeix coses o les corregeix?
> > 
> > Gràcies
> > 
> > 
> >      Àlex
> >   
> 
> Hola Àlex,
> 
> el Debian Handbook també està a Salsa, però a un repositori diferent.
> Si hi vols col·laborar, hi ha una llista de correu pròpia i si no vols
> usar Git pots usar Weblate.
> 
> Pots trobar tota la informació a [0] o [1], o em pots preguntar
> directament, doncs vaig ser un dels traductors de fa una o dues
> edicions.
> 
> Espero que et serveixi!
> 
> 0: https://debian-handbook.info/contribute/
> 1:
> https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook/-/blob/HEAD/README.translators
> -- 
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: