[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la web de debianOn Thu, Jan 14, 2021 at 07:31:55AM +0100, Joan wrote:
> A mi m'interessaria més col·laborar en la traducció de la web... Algú
> sap com està muntat?
> 

La traducció es gestiona a través d'una llista [0] que no té molta
activitat recent (per tant és un bon moment per animar-la :-)

La traducció es fa seguint les instruccions de [1], però és bo
comentar per la llista les teves intencions (un ITT com per exemple
[2] que he agafat a l'atzar).

0: https://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/
1: https://www.debian.org/devel/website/translating
2: https://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2018/09/msg00001.html


Reply to: