[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Píndoles de DebianCatHola Àlex

> Com que no en sé prou de l'univers Debian penso que les píndoles
> em seran molt útils però al mateix temps no sabia ben bé com
> contribuir.
> 
> ...
> 
> Com treballarem? Escric les píndoles/traduccions en markdown i
> les envío a algú amb accés a aquest Gitlab? I després gent que
> en sap del tema afegeix coses o les corregeix?

Crec que per afegir noves píndoles és més pràctic que us doneu
d'alta al salsa i ens indiqueu en aquesta llista el vostre nom
d'usuari per tal que us puguem afegir com a membres del
debiancat-team.

D'aquesta manera ja tindreu permisos per crear noves píndoles
o fer millores a les existents des del propi salsa amb el botó
del «Web IDE» o des del vostre ordinador, si ho preferiu.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: