[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la web de debianOn 14 January 2021 06:31:55 UTC, Joan wrote:
>A mi m'interessaria més col·laborar en la traducció de la web... Algú
>sap com està muntat?


Mira aquí:
 https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml


Reply to: