[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajuda reportar bug letsencrypt (systemd)Hola Pedro,

> Referència d'això que dius? Vols dir que si està systemd i el
> cron llavors systemd té prioritat (i el cron en qüestió no
> s'executa?). Que si paro el timer llavors només fa el cron?

El certbot executa això al cron:

0 */12 * * * root test -x /usr/bin/certbot -a \! -d /run/systemd/system && perl -e 'sleep int(rand(3600))' && certbot -q renew

Per tant, si existeix el directori /run/systemd/system ja no
s'executa l'ordre certbot del final.

A la versió de Debian 10 (ara mateix és la mateixa a testing i
unstable), a més a més, han afegit un comentari explicant-ho,
que també tanca un bug al respecte demanant més detalls:

https://salsa.debian.org/letsencrypt-team/certbot/certbot/blob/master/debian/certbot.cron.d
https://bugs.debian.org/908841

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: