[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajuda reportar bug letsencrypt (systemd)Amb "systemctl status certbot" veuràs que se t'ha disparat el mateix
dia. Això vol dir que és un servei que fa una tasca (one-shot) i s'atura
fins el següent torn, que no sé si són una o dues vegades al dia.

Segons està anotat als «scripts», la tasca del Cron no té efecte si
Systemd està present. Aleshores aturant i deshabilitant només el
certbot.timer ja no hauria d'actuar en cap moment.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.

El 5/12/18 a les 15:29, Pedro ha escrit:
> Narcís,
> 
> no era així del tot així, ja que `systemctl disable certbot`
> sobreentén que es refereix a certbot.service així com `systemctl
> status certbot`, i si el veiem diu que està mort de per sí. Algú li
> està donant vida...
> 
> Resulta que certbot per la part de systemd té un cron també i d'aquesta manera:
> 
> - l'script /lib/systemd/system/certbot.service [1]
> - el disparador /lib/systemd/system/certbot.timer [2]
> 
> per tant, es pot deshabilitar així per la sessió actual:
> 
>     systemctl stop certbot.timer
> 
> per sessions futures (només aquest no fa sessió actual):
> 
>     systemctl disable certbot.timer
> 
> Crec que continua sent un bug perquè està duplicat en cron i en
> systemd, perquè no avisa, és a dir: mal muntat en general, lo qual les
> modificacions per una banda i no l'altre no es propaguen bé. Però el
> meu problema sembla que ja està resolt!
> 
> Gràcies!
> Pedro
> 
> [1]
> 
> # cat /lib/systemd/system/certbot.service
> [Unit]
> Description=Certbot
> Documentation=file:///usr/share/doc/python-certbot-doc/html/index.html
> Documentation=https://letsencrypt.readthedocs.io/en/latest/
> [Service]
> Type=oneshot
> ExecStart=/usr/bin/certbot -q renew
> PrivateTmp=true
> 
> [2]
> 
> # cat /lib/systemd/system/certbot.timer
> [Unit]
> Description=Run certbot twice daily
> 
> [Timer]
> OnCalendar=*-*-* 00,12:00:00
> RandomizedDelaySec=3600
> Persistent=true
> 
> [Install]
> WantedBy=timers.target
> 


Reply to: