[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajuda reportar bug letsencrypt (systemd)Hola Pedro,

> Crec que continua sent un bug perquè està duplicat en cron i
> en systemd, perquè no avisa, és a dir: mal muntat en general,
> lo qual les modificacions per una banda i no l'altre no es
> propaguen bé. Però el meu problema sembla que ja està resolt!

No em queda clar si encara vols informar del bug i quin tipus
d'ajuda necessitaries en cas afirmatiu.

Per exemple, ja hi ha un bug[0] en què diverses persones demanen
que es pugui executar el certbot sense permisos de root. També
hi ha un altre bug[1] on el mantenidor explica que li agradaria
poder trobar una solució que no suposi utilitzar l'usuari root
per al certbot.

Per tant, sembla que tothom hi està d'acord però falta algú que
ho faci possible. Potser li pots donar un cop de mà?

Salut,
Alex

* [0] https://bugs.debian.org/810216
* [1] https://bugs.debian.org/902620

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: