[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.I ja sé que no és el que comenteu, però jo quan he de fer
videoconferències uso Hangout, que acostuma a funcionar bé (si no ho fa
a Chrome, ho fa a Firefox). Com que és multiplataforma, no suposa cap
problema als usuaris de windows i, fins i tot, pots fer-la des del
mòbil si tens algun problema amb l'ordinador...

Fins ara,

Joan Cervan

El Thu, 15 Sep 2016 13:43:43 +0200
Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> va escriure:

> Dues suggerències alternatives:
> - Provar la màquina virtual amb Qemu
> - Instal·lar Skype per GNU/Linux per aquesta ocasió
> 
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at lists.debian.org archives.
> El 15/09/16 a les 13:36, Robert Marsellés ha escrit:
> > Hola a tots,
> > 
> > Antecedents
> > -----------
> > 
> > A la meva màquina segueixo la distribució "testing" des de fa
> > temps. Soc conscient dels riscs i, fins ara, he pogut trampejar els
> > diferents problemes que han anat sorgint. Tot i això, no em
> > considero més que un simple usuari, això si, força curiós.
> > 
> > Uso VirtualBox per poder treballar amb aplicacions Windows
> > "exclusive" (per feina i per semblar "normal" amb algunes amistats).
> > 
> > La versió de VirtualBox que va entrar a "testing" la setmana passada
> > (5.1.4) sembla tenir un "bug-debian" [1] que fa que el micròfon del
> > sistema operatiu virtual no rebi el senyal (el meu és Windows 7
> > Professional, però per la cerca que he fet passa amb qualsevol Win
> > virtual). Aclareixo, amb el sistema operatiu hoste (Debian) tot
> > funciona correctament, puc gravar so sense problemes.
> > 
> > Així doncs, el problema sembla estar al enviar el senyal al sistema
> > virtual.
> > 
> > El "bug-upstream" [2] está resol des de fa un parell de dies a la
> > versió 5.1.6 i, per això, el mantenidor del paquet de Debian ha
> > tancat el "bug-debian" [1] suposant que és tracta del mateix
> > problema. Lo de "suposar" ho diu ell mateix! No m'ho invento.
> > 
> > 
> > Problema
> > --------
> > 
> > En definitiva, no puc parlar via Skype i la propera setmana tinc
> > que fer una classe virtual a 20 persones escampades per tot el
> > territori peninsular. Tampoc puc canviar més cops la sessió perquè
> > ahir ja no vaig poder fer classe.
> > 
> > 
> > Aproximació
> > ------------
> > 
> > 1) Esperar 4-5 dies a que hi hagi el canvi de versió de "unstable" a
> > "testing".
> > 
> > 2) Fer un paquet "backport" local al meu sistema "testing" des de la
> > versió a "unstable".
> > 
> > El sentit comú em diu que faci (1) però em fa por que o no arribi a
> > temps el canvi abans de que ho necessiti o que si arriba, no
> > arregli el que hauria d'arreglar. Recordeu que el propi mantenidor
> > únicament "creu" que està sol·lucionat el bug. En qualsevol dels
> > dos casos, em quedaré tirat com ahir.
> > 
> > Així que mentre espero, havia pensat intentar la opció (2) per
> > almenys saber si el canvi "upstream" realment arregla quelcom al
> > meu sistema. He trobat una guia a la DebianWiki, pàgina
> > "unstable" [3].
> > 
> > 
> > Dubtes i preguntes
> > ------------------
> > 
> > 1.a) N'hi ha prou amb afegir al fitxer /etc/apt/sources-list:
> > 	
> > 	deb-src MIRROR/debian/ unstable contrib non-free
> > 
> > i continuar amb el passos que diu l'enllaç? Concretament:
> > 
> > $ apt-get update
> > $ apt-get build-dep PACKAGE_NAME
> > $ apt-get --build PACKAGE_NAME
> > # dpkg -i PACKAGE.deb
> > 
> > 1.b) S'han d'eliminar els enllaços que apunten a "testing" tipus:
> > 	deb MIRROR/debian/ stretch main contrib non-free
> > 
> > 2. En cas que funcioni el pas anterior i que la nova versió vagi
> > bé, què hauria de fer per recuperar un sistema completament
> > "testing" quan efectivament la versió de "unstable" passi
> > definitivament a "testing" S'actualitzarà sol? La versió local i la
> > del sistema Debian serà la mateixa (5.1.6).
> > 
> > Agraeixo per endavant els vostres comentaris.
> > 
> > robert
> > 
> > 
> > [1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=835968
> > [2] https://www.virtualbox.org/ticket/15802
> > [3] https://wiki.debian.org/DebianUnstable#backport
> > 
> -- 
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: