[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Dues suggerències alternatives:
- Provar la màquina virtual amb Qemu
- Instal·lar Skype per GNU/Linux per aquesta ocasió__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 15/09/16 a les 13:36, Robert Marsellés ha escrit:
> Hola a tots,
> 
> Antecedents
> -----------
> 
> A la meva màquina segueixo la distribució "testing" des de fa temps. Soc
> conscient dels riscs i, fins ara, he pogut trampejar els diferents
> problemes que han anat sorgint. Tot i això, no em considero més que un
> simple usuari, això si, força curiós.
> 
> Uso VirtualBox per poder treballar amb aplicacions Windows "exclusive"
> (per feina i per semblar "normal" amb algunes amistats).
> 
> La versió de VirtualBox que va entrar a "testing" la setmana passada
> (5.1.4) sembla tenir un "bug-debian" [1] que fa que el micròfon del
> sistema operatiu virtual no rebi el senyal (el meu és Windows 7
> Professional, però per la cerca que he fet passa amb qualsevol Win
> virtual). Aclareixo, amb el sistema operatiu hoste (Debian) tot funciona
> correctament, puc gravar so sense problemes.
> 
> Així doncs, el problema sembla estar al enviar el senyal al sistema virtual.
> 
> El "bug-upstream" [2] está resol des de fa un parell de dies a la versió
> 5.1.6 i, per això, el mantenidor del paquet de Debian ha tancat el
> "bug-debian" [1] suposant que és tracta del mateix problema. Lo de
> "suposar" ho diu ell mateix! No m'ho invento.
> 
> 
> Problema
> --------
> 
> En definitiva, no puc parlar via Skype i la propera setmana tinc que fer
> una classe virtual a 20 persones escampades per tot el territori
> peninsular. Tampoc puc canviar més cops la sessió perquè ahir ja no vaig
> poder fer classe.
> 
> 
> Aproximació
> ------------
> 
> 1) Esperar 4-5 dies a que hi hagi el canvi de versió de "unstable" a
> "testing".
> 
> 2) Fer un paquet "backport" local al meu sistema "testing" des de la
> versió a "unstable".
> 
> El sentit comú em diu que faci (1) però em fa por que o no arribi a
> temps el canvi abans de que ho necessiti o que si arriba, no arregli el
> que hauria d'arreglar. Recordeu que el propi mantenidor únicament "creu"
> que està sol·lucionat el bug. En qualsevol dels dos casos, em quedaré
> tirat com ahir.
> 
> Així que mentre espero, havia pensat intentar la opció (2) per almenys
> saber si el canvi "upstream" realment arregla quelcom al meu sistema. He
> trobat una guia a la DebianWiki, pàgina "unstable" [3].
> 
> 
> Dubtes i preguntes
> ------------------
> 
> 1.a) N'hi ha prou amb afegir al fitxer /etc/apt/sources-list:
> 	
> 	deb-src MIRROR/debian/ unstable contrib non-free
> 
> i continuar amb el passos que diu l'enllaç? Concretament:
> 
> $ apt-get update
> $ apt-get build-dep PACKAGE_NAME
> $ apt-get --build PACKAGE_NAME
> # dpkg -i PACKAGE.deb
> 
> 1.b) S'han d'eliminar els enllaços que apunten a "testing" tipus:
> 	deb MIRROR/debian/ stretch main contrib non-free
> 
> 2. En cas que funcioni el pas anterior i que la nova versió vagi bé, què
> hauria de fer per recuperar un sistema completament "testing" quan
> efectivament la versió de "unstable" passi definitivament a "testing"
> S'actualitzarà sol? La versió local i la del sistema Debian serà la
> mateixa (5.1.6).
> 
> Agraeixo per endavant els vostres comentaris.
> 
> robert
> 
> 
> [1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=835968
> [2] https://www.virtualbox.org/ticket/15802
> [3] https://wiki.debian.org/DebianUnstable#backport
> 


Reply to: