[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.



Posats a proposar, amb XMPP/Jabber no obligues a ningú a subscriure les
seves dades a cap empresa en concret.
Protocol neutral, programari lliure, eficàcia provada des del 2008,
multitud d'aplicacions en multitud de plataformes...
http://wiki.gilug.org/index.php/Internet#XMPP_per_cada_sistema


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 15/09/16 a les 15:59, Joan ha escrit:
> I ja sé que no és el que comenteu, però jo quan he de fer
> videoconferències uso Hangout, que acostuma a funcionar bé (si no ho fa
> a Chrome, ho fa a Firefox). Com que és multiplataforma, no suposa cap
> problema als usuaris de windows i, fins i tot, pots fer-la des del
> mòbil si tens algun problema amb l'ordinador...
> 
> Fins ara,
> 
> Joan Cervan
> 
> El Thu, 15 Sep 2016 13:43:43 +0200
> Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> va escriure:
> 
>> Dues suggerències alternatives:
>> - Provar la màquina virtual amb Qemu
>> - Instal·lar Skype per GNU/Linux per aquesta ocasió
>>
>>
>>
>> __________
>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>> masked enough at lists.debian.org archives.
>> El 15/09/16 a les 13:36, Robert Marsellés ha escrit:
>>> Hola a tots,
>>>
>>> Antecedents
>>> -----------
>>>
>>> A la meva màquina segueixo la distribució "testing" des de fa
>>> temps. Soc conscient dels riscs i, fins ara, he pogut trampejar els
>>> diferents problemes que han anat sorgint. Tot i això, no em
>>> considero més que un simple usuari, això si, força curiós.
>>>
>>> Uso VirtualBox per poder treballar amb aplicacions Windows
>>> "exclusive" (per feina i per semblar "normal" amb algunes amistats).
>>>
>>> La versió de VirtualBox que va entrar a "testing" la setmana passada
>>> (5.1.4) sembla tenir un "bug-debian" [1] que fa que el micròfon del
>>> sistema operatiu virtual no rebi el senyal (el meu és Windows 7
>>> Professional, però per la cerca que he fet passa amb qualsevol Win
>>> virtual). Aclareixo, amb el sistema operatiu hoste (Debian) tot
>>> funciona correctament, puc gravar so sense problemes.
>>>
>>> Així doncs, el problema sembla estar al enviar el senyal al sistema
>>> virtual.
>>>
>>> El "bug-upstream" [2] está resol des de fa un parell de dies a la
>>> versió 5.1.6 i, per això, el mantenidor del paquet de Debian ha
>>> tancat el "bug-debian" [1] suposant que és tracta del mateix
>>> problema. Lo de "suposar" ho diu ell mateix! No m'ho invento.
>>>
>>>
>>> Problema
>>> --------
>>>
>>> En definitiva, no puc parlar via Skype i la propera setmana tinc
>>> que fer una classe virtual a 20 persones escampades per tot el
>>> territori peninsular. Tampoc puc canviar més cops la sessió perquè
>>> ahir ja no vaig poder fer classe.
>>>
>>>
>>> Aproximació
>>> ------------
>>>
>>> 1) Esperar 4-5 dies a que hi hagi el canvi de versió de "unstable" a
>>> "testing".
>>>
>>> 2) Fer un paquet "backport" local al meu sistema "testing" des de la
>>> versió a "unstable".
>>>
>>> El sentit comú em diu que faci (1) però em fa por que o no arribi a
>>> temps el canvi abans de que ho necessiti o que si arriba, no
>>> arregli el que hauria d'arreglar. Recordeu que el propi mantenidor
>>> únicament "creu" que està sol·lucionat el bug. En qualsevol dels
>>> dos casos, em quedaré tirat com ahir.
>>>
>>> Així que mentre espero, havia pensat intentar la opció (2) per
>>> almenys saber si el canvi "upstream" realment arregla quelcom al
>>> meu sistema. He trobat una guia a la DebianWiki, pàgina
>>> "unstable" [3].
>>>
>>>
>>> Dubtes i preguntes
>>> ------------------
>>>
>>> 1.a) N'hi ha prou amb afegir al fitxer /etc/apt/sources-list:
>>> 	
>>> 	deb-src MIRROR/debian/ unstable contrib non-free
>>>
>>> i continuar amb el passos que diu l'enllaç? Concretament:
>>>
>>> $ apt-get update
>>> $ apt-get build-dep PACKAGE_NAME
>>> $ apt-get --build PACKAGE_NAME
>>> # dpkg -i PACKAGE.deb
>>>
>>> 1.b) S'han d'eliminar els enllaços que apunten a "testing" tipus:
>>> 	deb MIRROR/debian/ stretch main contrib non-free
>>>
>>> 2. En cas que funcioni el pas anterior i que la nova versió vagi
>>> bé, què hauria de fer per recuperar un sistema completament
>>> "testing" quan efectivament la versió de "unstable" passi
>>> definitivament a "testing" S'actualitzarà sol? La versió local i la
>>> del sistema Debian serà la mateixa (5.1.6).
>>>
>>> Agraeixo per endavant els vostres comentaris.
>>>
>>> robert
>>>
>>>
>>> [1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=835968
>>> [2] https://www.virtualbox.org/ticket/15802
>>> [3] https://wiki.debian.org/DebianUnstable#backport
>>>
>>
> 
> 
> 


Reply to: