[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...On Mon, Mar 21, 2016 at 05:48:49PM +0100, rita wrote:

> Resulta que fent una web amb WP algú va tenir la genial idea de posar-hi una
> plantilla pirata i es va liar parda...Total, que el meu correu deu ser a una
> llista d'SPAM i ni entenc què és ni en què m'afecta a mi i a qui envio mails
> (ho sento si us contamino amb algo) ni com solucionar-ho. En fi, un mal de
> cap més...

El que acostuma a passar és que les plantilles "premium" que es troben
de forma gratuïta de vegades contenen enllaços a llocs que allotgen 
codi maliciós o directament codi maliciós, ofuscat perquè et sigui
difícil de trobar-lo i eliminar-lo.

En el primer cas, la finalitat és aprofitar-se de la reputació de la
teva web per augmentar el posicionament (SEO) del lloc amb contingut
maliciós ja que com més gent enllaci una web, més rellevància tindrà a
l'hora de sortir als resultats d'una cerca.

En el segon cas, s'aprofitaria de les visites a la teva web per
intentar colar codi maliciós als visitants.

En qualsevol dels casos, sent pràctics i al marge de la meva opinió
respecte al reconeixement de l'autoria, crec que surt a compte pagar
60 dòlars i estalviar-se aquests mals de cap :-)

Però no, això no hauria d'afectar l'enviament de missatges des del
*teu* ordinador (en canvi, sí des del webmail si al codi maliciós li
donés per enviar spam usant, posem per cas, usant la configuració SMTP
definidia al Wordpress o al PHP).
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
El renombre y el reposo no compaginan.
		-- Georg Lichtenberg. (1742-1799) Profesor de física y
		científico alemán. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: