[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Confirmacions comandes "amagades"Joan Cervan:

> Ei, doncs podria ser això... a la màquina a on em surt el missatge com
> el que poses a la línia superior, tinc una debian 7, i en canvi la que
> no em diu ni mu te una debian 8...

Compara el valor de $PS1 a les dues màquines. Segur que la 7 té
alguna referència a $? per alguna banda.

Salut,
Alex


Reply to: