[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trobada 2015. Girona 21 NovembreConfirmat el lloc a Girona, que serà el mateix que la passada trobada
del GiLUG.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 09/11/15 a les 17:21, Leopold Palomo-Avellaneda ha escrit:
> Bones,
> 
> estem a menys de dues setmanes. 
> 
> Tenim algun pla: hora, lloc, què farem, etc?
> 
> Leo
> 
> 


Reply to: