[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?A 2014-02-05 09:08, Pere Nubiola Radigales escrigué:
Perdó vaig dir un version upgrade pero es un dist-upgrade.. De totes
formes esturiaria el full-upgrade.

Pere Nubiola Radigales
 Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.comHe probat el safe-upgrade, dist-upgrade i full-upgrade, i tots tres em diuen:

"No se instalará, actualizará o eliminará ningún paquete.
0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados, 0 para eliminar y 0 sin actualizar. Necesito descargar 0 B de ficheros. Después de desempaquetar se usarán 0 B."

Crec que potser és pel sistema de numeració de versions que tenen aquests paquets. Per exemple, dels antics repositoris deb-multimedia va quedar instal.lat localment:

  libavcodec54 8:1.2.1-dmo3

però als repositoris de Debian a la web veig que el disponible és

  libavcodec54 6:9.10-2

aquesta tarda probaré lo del dpkg i us comento


Reply to: