[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?2014-02- 4, 18:46 (+0100); alex@probeta.net escriu:
> Solució 2) potser descarregar els paquets equivalents de la web de
> Debian, instal.lar-los, i llavors em deixi desinstal.lar els altres
> sense problemes de dependències? no sembla que hagi de funcionar

Això.  Baixa't els paquets i instal·la'ls amb el dpkg, i desinstal·la els de
debian-multimedia (també amb el dpkg).  És pesat, perquè has d'anar mirant
els errors que et diu, i anar baixant els paquets de necessites.  Però és
més ràpid que re-instal·lar Debian.

L'altra manera és desinstal·lar els paquets primer (amb l'opció --force) i
després dpkg --clear-avail && apt-get update && apt-get dist-upgrade.


Reply to: