[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?Perdó vaig dir un version upgrade pero es un dist-upgrade.. De totes formes esturiaria el full-upgrade.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com
 El dia 4 febrer de 2014 22.17, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
2014-02- 4, 18:46 (+0100); alex@probeta.net escriu:
> Solució 2) potser descarregar els paquets equivalents de la web de
> Debian, instal.lar-los, i llavors em deixi desinstal.lar els altres
> sense problemes de dependències? no sembla que hagi de funcionar

Això.  Baixa't els paquets i instal·la'ls amb el dpkg, i desinstal·la els de
debian-multimedia (també amb el dpkg).  És pesat, perquè has d'anar mirant
els errors que et diu, i anar baixant els paquets de necessites.  Però és
més ràpid que re-instal·lar Debian.

L'altra manera és desinstal·lar els paquets primer (amb l'opció --force) i
després dpkg --clear-avail && apt-get update && apt-get dist-upgrade.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20140204211751.GA18980@doriath.localReply to: