[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)On Wednesday 05 October 2011 09:53:11 hubble wrote:
> El Wed, 5 Oct 2011 09:31:31 +0200
> hubble <hubble@telefonica.net> va dir:
> > hubble@niebla:~$ glxgears
> > 222 frames in 5.0 seconds = 44.394 FPS
> > 225 frames in 5.0 seconds = 44.977 FPS
> > 225 frames in 5.0 seconds = 44.847 FPS
> > 195 frames in 5.1 seconds = 38.224 FPS
> 
> hubble@niebla:~$ glxgears
> 437 frames in 5.0 seconds = 87.322 FPS
> 446 frames in 5.0 seconds = 89.108 FPS
> 446 frames in 5.0 seconds = 89.182 FPS
> 441 frames in 5.0 seconds = 88.036 FPS
> 388 frames in 5.0 seconds = 77.520 FPS

Els FPS haurien de ser de l'ordre de milers si no cambieu el tamany de la 
pantalla de les "rosques".
Amb aquests valors tan baixos vol dir que no teniu acceleració 3D per 
hardware.
No tinc Nvidida, així que parlo amb desconeixement, però proba a usar el 
driver "nvidia" enlloc del "noveau" que (crec que) uses ara, a veure si va 
millor.

$ glxgears 
3816 frames in 5.0 seconds = 763.026 FPS
4008 frames in 5.0 seconds = 801.480 FPS
4041 frames in 5.0 seconds = 808.076 FPS
4186 frames in 5.0 seconds = 836.982 FPS
4216 frames in 5.0 seconds = 843.073 FPS

Al tamany de finestra tal com surt i sense haver-me preocupat d'afinar la 
targeta gràfica, una Intel integrada Mobile 4 Series.

> > hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
> > OpenGL vendor string: Mesa Project
> > OpenGL renderer string: Software Rasterizer
> > OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
> > OpenGL shading language version string: 1.20
> > OpenGL extensions:
> > hubble@niebla:~$
> > 
> > Serà que li falten extensions OpenGL?

A mi tampoc em surt res d'extensions GL:
$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRI Mobile Intel® GM45 Express Chipset GEM 
20091221 2009Q4 
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:


-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  


Reply to: