[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Wed, 5 Oct 2011 09:31:31 +0200
hubble <hubble@telefonica.net> va dir:

> El Wed, 05 Oct 2011 06:53:51 +0200
> cubells <vicent@vcubells.net> va dir:
> 
> > > hubble <hubble@telefonica.net>:
> > 
> > 
> > > Ara tinc client de correu, navegador web i demés coses ofimàtiques però tristament ja no tinc stellarium funcional (sí, arrenca, però funciona molt lent 0.4 fps).
> > 
> > Estrany.
> > 
> > $ glxgears
> > Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
> > approximately the same as the monitor refresh rate.
> > 302 frames in 5.0 seconds = 60.356 FPS
> > 301 frames in 5.0 seconds = 60.128 FPS
> > 301 frames in 5.0 seconds = 60.126 FPS
> > 
> > Tens instal·lat el paquet libgl1-mesa-dri-experimental?? Instal·la-te'l.
> > 
> > I ara què diu ?
> > 
> > $ glxinfo | grep OpenGL
> 


Una vegada reiniciades les X's:

> Doncs em dona la impressió que no ha millorat gaire:
> 
> l'stellarium dona un rate de 0.0301 FPS
l'stelellarium dona 0.6 (continua essent insofrible, hauria de donar de 4 a 5 FPS per ser utilitzable)

> 
> hubble@niebla:~$ glxgears 
> 222 frames in 5.0 seconds = 44.394 FPS
> 225 frames in 5.0 seconds = 44.977 FPS
> 225 frames in 5.0 seconds = 44.847 FPS
> 195 frames in 5.1 seconds = 38.224 FPS
hubble@niebla:~$ glxgears 
437 frames in 5.0 seconds = 87.322 FPS
446 frames in 5.0 seconds = 89.108 FPS
446 frames in 5.0 seconds = 89.182 FPS
441 frames in 5.0 seconds = 88.036 FPS
388 frames in 5.0 seconds = 77.520 FPS

> 
> hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
> OpenGL vendor string: Mesa Project
> OpenGL renderer string: Software Rasterizer
> OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
> OpenGL shading language version string: 1.20
> OpenGL extensions:
> hubble@niebla:~$
> 
> Serà que li falten extensions OpenGL?
> 
> 
> > 
> > 
> > -- 
> > 
> > cubells
> > 
> > web: vcubells.net
> > microblogging: identi.ca/cubells
> > xmpp: cubells@jabber.org
> > 
> > --
> > 
> > 


Reply to: