[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compartir internet per Wi-FiA Diumenge, 1 d'agost de 2010 23:49:47, Lluís Gras va escriure:
> Em sembla que com s'ensuma l'Orestes el problema sigui que la wifi no
> aguanti el mode master.
> 
> Com a referència ho acabo de provar amb hostapd + dnsmasq + NAT i em
> funciona amb la Atheros que deia abans.
> 
> He seguit més o menys el guió que he trobat a
> http://bobcopeland.com/blog/tag/hostapd/


A veure, després d'unes hores de lluita ho he acabat aconseguint, amb alguns 
peròs:

1) Jo diria que el meu maquinari+driver no suporta el mode master perquè tots 
els intents d'activar-lo em donen error. En canvi amb el mode ad-hoc no he 
tingut problemes. De tota manera és un tema a investigar més, quan tingui 
temps.

2) El nm-applet no m'ha acabat d'anar bé. Ell ja intentava crear la xarxa nova 
(apareixia momentàniament a l'altra màquina), però al cap d'uns segons 
desistia i es tornava a posar com a client normal. No sé si serà perquè jo uso 
kde i havia de matar el gestor IGU del NetworkManager propi de KDE per 
substituir-lo pel nm-applet. Sigui com sigui, per aquí no ho he aconseguit.

3) Finalment me n'he sortit amb el mètode clàssic de terminal "a pèl". Els 
passos que he seguit són:

Partim d'una màquina amb una connexió de xarxa per cable ethernet establerta i 
funcionant a la interfície eth0.

Crear xarxa "ad-hoc"
====================

ifconfig wlan0 down (si no l'abaixo abans, no em deixa canviar de mode)

iwconfig wlan0 mode ad-hoc
iwconfig wlan0 channel auto
iwconfig wlan0 essid la-meva-xarxa

ifconfig wlan0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig wlan0 up

En aquest moment els altres PC ja es poden connectar a la xarxa wifi. És útil  
tenir un servidor DHCP servint adreces en el nostre rang, si es vol 
automatitzar una mica la connexió del client.

Enrutar la interfície wireless a la wired, fent NAT
===================================================

iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 
ACCEPT
iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

I jatà: els altres PC poden accedir a internet a través meu :-)

Si algú té alguna proposta de millora, serà un plaer llegir-la.

Orestes.


Reply to: