[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compartir internet per Wi-Fi2010/8/1 Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>:
> Benvolguts/des,
>
> Tinc un portàtil connectat a internet per cable, i voldria compartir la
> connexió amb altres portàtils (i també mòbils) usant la WiFi. He estat mirant
> una mica com fer-ho (sembla que la cosa passa per posar la targeta en mode
> master amb el hostapd) però tot intent de fer-ho retorna un missatge d'error.
>
> Podria ser que el meu maquinari (una Intel Wireless AGN 5100) no suporti el
> mode Master? Ho sospito, però no he trobat per internet res en aquest sentit,
> per la qual cosa vaig despistat.
>

Si el teu kernel es una mica recent no hauries de tenir cap problema
amb aquesta Intel AGN 5100.

>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 201008011751.12143.orestes@tsc.upc.edu">http://lists.debian.org/201008011751.12143.orestes@tsc.upc.edu
>
>-- 
Marc


Reply to: