[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsA Dilluns, 5 d'octubre de 2009, Daniel va escriure:
> elias@Daniel-Debian:~$ cat /proc/mdstat
> Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] 
> [raid4] [raid10]
> md126 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[1]
>       224548416 blocks [2/1] [_U]

jo diria que aquest array funciona degradat, quan esta correcte apareix [UU] 
en comptes de [_U]
potser encara està replicant les dades?

> md127 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
>       259682624 blocks [2/2] [UU]
>      
> unused devices: <none>
> 


Reply to: