[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsOn Monday 05 October 2009 18:16:21 Daniel wrote:
> He seguit les instruccions que em va enviar en Pep Nieto
> (http://www.itais.net/2005/11/04/tutorial_para_montar_un_raid_en_debian_s/)
> per engegar un raid en un sistema en marxa, i un cop solventat el
> problema del mkinitramfs (en les instruccions figura com mkinitrd)
> sembla que ara funciona correctament. Si més no, ara arranca a
> /dev/md126 i els fitxers que canvien o s'afegeixen al directori / també
> canvien o s'afegeixen a /dev/sda1/, que serien les "còpies" per
> entendre'ns. Per veure aquestes "còpies" he de muntar /dev/sdax sobre
> els corresponents /mnt/sdax; suposo que vaig bé. Ja ho veurem quan peti
> algun disc...

Xafarderia pura: m'ensenyes que surt del 'cat /proc/mdstat'? I posats a 
demanar, un 'mount'; no estic segur d'haver entès el tutorial.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: