[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Arraid amb dos discos SATA idènticsHola:

He instal·lat al meu ordinador un segon disc SATA de 500 Gb idèntic al primer, on hi ha tot el Debian. Hi ha alguna utilitat que em permeti simular un arraid i em grabi a la vegada als dos discos, a fi que les còpies de seguretat les pugui espaiar?

Per Internet no sé massa què buscar: mirror? arraid? array? He estat fent tentatives i no trobo res del que busco.

Gràcies a tots.

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: