[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsEn/na tictac ha escrit:
A Dilluns, 5 d'octubre de 2009, Daniel va escriure:
elias@Daniel-Debian:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md126 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[1]
      224548416 blocks [2/1] [_U]

jo diria que aquest array funciona degradat, quan esta correcte apareix [UU] en comptes de [_U]
potser encara està replicant les dades?

md127 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      259682624 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>Més dades: intento fer un mount del /dev/sda2 i em diu "mount: no es reconeix el sitema de fitxers «linux_raid_member»". O sigui que el /dev/sda2 ja forma part del raid, i ja dóna el UU. En canvi, faig un mount al /dev/sda1 i el monta sense problemes; i les coses noves o modificades apareixen tan al /dev/md126 com al /dev/sda1 (muntats el primer com a / i el segon com a /mnt/sda1).

Intento executar la següent sentència per afegir el disc sda1 al raid i passa això:

Daniel-Debian:/mnt# mdadm --add /dev/md126 /dev/sda1
mdadm: Cannot open /dev/sda1: Device or resource busy

No sé què manté ocupat aquest /dev/sda1.


--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: