[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsEn/na tictac ha escrit:
A Dilluns, 5 d'octubre de 2009, Daniel va escriure:
elias@Daniel-Debian:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md126 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[1]
      224548416 blocks [2/1] [_U]

jo diria que aquest array funciona degradat, quan esta correcte apareix [UU] en comptes de [_U]
potser encara està replicant les dades?

md127 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      259682624 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>Reprenc el tema: es pot saber si encara s'estan replicant les dades? Com?

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: