[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debain etch + wifi + wpa-supplicantOn 5 sep, 17:40, Lluis <xscr...@gmx.net> wrote:
> Vaja, havia escrit un mail d'allo mes maco, pero per "coses de la vida",
> l'he perdut, aixi que en fare un resum.
>
> Per configurar les connexions tens el fitxer interfaces(5), que esta
> integrat amb d'altres paquets, com ara el wpasupplicant
> (/usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz), que proporciona pragmes com
> ara 'wpa-psk' per a fer la teva configuracio.
>
> Despres tens altres programes per a fer el roaming (sel.lecio automatica de
> la xarxa on connectar). Jo vaig fer servir el guessnet i el waproamd en el
> seu moment, pero wpasupplicant tb ofereix roaming. El que passa es que els
> dos primers estan integrats en el interfaces, mentre que de l'ultim no
> n'estic segur, i el seu fitxer de configuracio nadiu mai em va agradar.
>
> D'altra banda el _nou_ networkmanager soporta roaming tant de
> configuracions definides de forma general pel sistema [1] (el fitxer
> interfaces en el cas de debian) com configuracions utilitzades anteriorment
> per l'usuari.
>
> [1]http://live.gnome.org/NetworkManagerToDo
>
> Per cert, a mi el NM em funciona perfectament, pero en testing.
>
> apa!
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQU...@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org

Finalment ha funcionat, amb el wpa-supplicant amb roaming que si está
integrat amb el interfaces en Etch..
Gracies pels comentaris i pel vostre temps...

Salutacions


Reply to: