[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debain etch + wifi + wpa-supplicantEl Thu, Sep 04, 2008 at 08:50:29AM -0700, afterdie ens deleit�mb les seg�paraules:
> Hola, no aconsegueixo configurar correctament, el /etc/network/ 
> interfaces i el wpa-supplicant.conf per tal de tenir de configurar el 
> wifi forma que es conecti autom=E0ticament a la meva xarxa wifi amb 
> WPA 
> de casa i quan surti fora es conecti automaticament a la xarxa wifi 
> lliure disponible mes propera.... 
> He vist molts howto's pero cap acaba de funcionar... 
> A algú li funciona una configuració similar de wifi? em podeu 
> facilitar /etc/network/interfaces i el wpa-supplicant.conf  que feu 
> servir?

En _principi_, el des del 'interfaces' es pot configurar tot sense 
necessitat de remenar el 'wpa-supplicant.conf'.

Tot i aixo, et recomano que utilitzis el NetworkManager, que automaticament 
es connecta a les wireless que ja t'hagis connectat anteriorment.

A mes a mes, en una versio futura indeterminada (potser ja esta en la 0.7) 
ha de suportar configuracions "system-wide", per autonnectar-se. Es a dir, 
que en debian et podras posar les configuracions que ja coneixes d'avant ma 
al 'interfaces' i tots els usuaris s'hi connectaran de forma automatica. De 
fet vaig comenc,ar a implementar-ho, pero en aquell moment no funcionava 
gairebe res pq estaven fent la transicio a 0.7, on aquesta ja era una de 
les features planejades.

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Therion (Celebrators Of Becoming) - 12. Ginnungagap


Reply to: