[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debain etch + wifi + wpa-supplicantVaja, havia escrit un mail d'allo mes maco, pero per "coses de la vida", 
l'he perdut, aixi que en fare un resum.

Per configurar les connexions tens el fitxer interfaces(5), que esta 
integrat amb d'altres paquets, com ara el wpasupplicant 
(/usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz), que proporciona pragmes com 
ara 'wpa-psk' per a fer la teva configuracio.

Despres tens altres programes per a fer el roaming (sel.lecio automatica de 
la xarxa on connectar). Jo vaig fer servir el guessnet i el waproamd en el 
seu moment, pero wpasupplicant tb ofereix roaming. El que passa es que els 
dos primers estan integrats en el interfaces, mentre que de l'ultim no 
n'estic segur, i el seu fitxer de configuracio nadiu mai em va agradar.

D'altra banda el _nou_ networkmanager soporta roaming tant de 
configuracions definides de forma general pel sistema [1] (el fitxer 
interfaces en el cas de debian) com configuracions utilitzades anteriorment 
per l'usuari.

[1] http://live.gnome.org/NetworkManagerToDo

Per cert, a mi el NM em funciona perfectament, pero en testing.

apa!


Reply to: